FAQ: คำถามที่พบบ่อย


1. คำถาม: กิจกรรมจับคู่ธุรกิจคืออะไร
คำตอบ: กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คือ การนำเสนอสินค้าและบริการให้กับช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
2. คำถาม: จัดงานที่ไหนและเมื่อไหร่
คำตอบ: งานจัดวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ B2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.
3. คำถาม: ใครคือผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานได้
คำตอบ: ผู้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ คือ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าและ/หรือส่งออกสินค้า ผู้ค้าส่ง-ค้า ปลีกที่มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา คือ ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
4. คำถาม: การรับสมัครและประกาศผลของกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
คำตอบ: สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ksmematching.com ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2560 ประกาศผลผู้ผ่าน การคัดเลือกรอบแรก (เพื่อเข้าพบช่องทางจัดจำหน่ายในวันจัดงาน) ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ผ่านทาง SMS และ Email ของผู้สมัคร โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องทำการ Booking รอบเวลาจับคู่ธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดการ Booking ให้ท่านทราบใน SMS และ Email ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
5. คำถาม: สามารถเลือกช่องทางจับคู่ธุรกิจได้กี่ช่องทาง
คำตอบ: ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางจัดจำหน่ายได้ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ช่องทางค้าปลีก-ค้าส่งรายใหญ่ ช่องทางออนไลน์ และช่องทางต่างประเทศ โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 6 ช่องทาง (จาก 13 ช่องทาง) หากผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกรอบแรกของช่องทางนั้นๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในวันจัด งาน ช่องทางละ 30 นาที
6. คำถาม: ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่ายเป็นอย่างไร
คำตอบ: สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องค่าใช้จ่ายจากช่องทางจัดจำหน่ายแต่ละราย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามโดยตรงกับช่องทางจัดจำหน่ายได้ในวันงาน
7. คำถาม: หากผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้ขายสินค้ากับช่องทางจัดจำหน่ายนั้นๆ เลยหรือไม่
คำตอบ: การผ่านการคัดเลือกรอบแรก หมายถึง สินค้านั้นน่าสนใจสำหรับช่องทางจัดจำหน่าย ไม่ถือเป็นการ ยืนยันว่าจะได้ขายผ่านช่องทางนั้นๆ เลย ท่านจะต้องเข้าพบช่องทางจัดจำหน่ายตามรอบเวลาจับคู่ ธุรกิจในวันจัดงาน (21 กรกฎาคม 2560) เพื่อแจ้งรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม และรับทราบเงื่อนไข การจัดจำหน่ายจากช่องทางจัดจำหน่ายนั้นๆ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าพบช่องทางจัดจำหน่ายตาม รอบเวลาที่กำหนดในวันจัดงาน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขายสินค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่ายนั้นๆ
8. คำถาม: กิจกรรมในงานมีอะไรบ้าง
คำตอบ: กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. กิจกรรมสัมมนา (โซนเวที) หัวข้อ
 • • ปาฐกถาพิเศษ “SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เวลา 8.45 - 9.15 น.
 • • การบรรยาย “เปิดขุมทรัพย์ตลาดตะวันออกกลาง” เวลา 10.00 - 11.00 น.
 • • การบรรยาย “ก้าวแรก SME ไทย สู่ตลาด CLMV” เวลา 11.00 - 12.00 น.
 • • เสวนา “เสริมแกร่ง SME ด้วย Digital Tools” เวลา 13:30 - 15.00 น.
 • • เสวนา “ยอดขายร้อยล้าน ปั้นง่ายนิดเดียว” เวลา 15.00 - 16.30 น.
 • * จำกัด 300 ที่นั่ง/หัวข้อ สำรองที่นั่งได้ที่ www.ksmematching.com/seminar
2. กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ มี 3 โซน ได้แก่
 • • ช่องทางค้าปลีก-ค้าส่งรายใหญ่ จำนวน 7 ราย
 • • ช่องทางออนไลน์ จำนวน 4 ราย
 • • ช่องทางต่างประเทศ จำนวน 2 ราย
3. บูธให้คำปรึกษาของภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้แก่
 • • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • • สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบันบาร์โค้ด)
 • • สภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (TBC)
4. บูธ SME Solution รวบรวมเทคโนโลยีที่ช่วย SME ในการทำธุรกิจ
 • • Flow Account
 • • Senior soft
 • • Tax specialist
 • • Skootar
 • • Giztix
 • • Orbit
 • • iTopPlus
 • • LINE@
 • • AIS SME
 • • BentoWeb
9. คำถาม: สามารถลงทะเบียนหน้างานได้หรือไม่
คำตอบ: สำหรับท่านที่ลงทะเบียนหน้างาน มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและรับคำปรึกษาเท่านั้น ไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจได้
10. คำถาม: จำกัดจำนวนผู้สมัครกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมสัมมนาหรือไม่
คำตอบ: ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่องทางจัดจำหน่ายแต่ ละช่องทาง สำหรับกิจกรรมสัมมนาจำกัด 300 ที่นั่ง/หัวข้อ
11. คำถาม: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่ไหนบ้าง
คำตอบ: หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสมัครจับคู่ธุรกิจ, การลงทะเบียนสัมมนา, ปัญหาการ ลงทะเบียนผ่านระบบ, การเดินทางมางาน, การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่ LINE : @ksmematching (มี @ ด้านหน้า)
12. คำถาม: กรณีพบปัญหาจากการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสมัครจับคู่ธุรกิจ, การลงทะเบียนสัมมนา, ปัญหาการ ลงทะเบียนผ่านระบบ, กาถ่ายภาพหน้าจอ และส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทาง LINE : @ksmematching (มี @ ด้านหน้า) โดย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้โดยเร็วที่สุดรเดินทางมางาน, การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่ LINE : @ksmematching (มี @ ด้านหน้า)
13. คำถาม: วิธีการเพิ่ม LINE : @ksmematching เพื่อสอบถามข้อมูล
คำตอบ: เปิดโปรแกรม LINE > เลือกไอคอนเพิ่มเพื่อน > เลือกค้นหาด้วย ID > พิมพ์ @ksmematching (มี @ ด้านหน้า) > กดค้นหา