2-3 สิงหาคม 2561 (08.00-18.00 น.)
ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ลงทะเบียนจับคู่ธุรกิจฟรี!
ภายใน 10 มิถุนายน นี้

2-3 August 2018 (08.00am-18.00pm)
Bangkok Convention Centre B2, 22nd Floor,
Centara Grand at CentralWorld
Registration for Free Business Matching Activities
Starts Today until 10 June 2018


DAYS
HOURS
MINS
SECS
ช่องทางในประเทศ

Domestic Distribution Channel

ช่องทางต่างประเทศ

International Distribution Channel

2 สิงหาคม 2561
2 August 2018


3 สิงหาคม 2561
3 August 2018